Δωρεάν αποστολή από 129 €
Δωρεάν αποστολή από 129 €
Επιστροφές σε 30 ημέρες
Επιστροφές σε 30 ημέρες
Πάνω από 17.000 προϊόντα
Πάνω από 17.000 προϊόντα

κανονισμοί για τις δωροκάρτες

Κανονισμοί για τις δωροκάρτες

ισχύει από 22.04.2022

 

I. Ορισμοί

 

1. Εκδότης - Strefa Tenisa Sp. z o.o. S.K. με καταστατική έδρα στη Βαρσοβία στη διεύθυνση 12 Bohaterów Września Avenue, 02-389 Warsaw, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS 0000545256- το δικαστήριο εγγραφής στο οποίο τηρούνται τα έγγραφα της εταιρείας: District Court for the Capital City of Warsaw στη Βαρσοβία, 12ο εμπορικό τμήμα του εθνικού δικαστικού μητρώου- NIP: 7010469498- REGON: 360859723,

 

2. Διαδικτυακό κατάστημα - ηλεκτρονικό κατάστημα www.tennis-zone... που προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες τένις προς πώληση. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκει στον εκδότη.

 

3. Κουπόνι Tennis Zone, εφεξής καλούμενο "κουπόνι" - κωδικός έκπτωσης υπό μορφή εκτυπωμένης κάρτας που εκδίδεται από τον εκδότη στον κάτοχο και δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο να αγοράσει βάσει αυτού τα προϊόντα που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα: tennis-zone.ro- ο εκδότης μπορεί να εξατομικεύσει κάθε ένα από τα εκδοθέντα κουπόνια, εκχωρώντας του ατομικό αριθμό αναγνώρισης.

 

4. Αγοραστής - πρόσωπο που αγοράζει κουπόνι από τον εκδότη με αντάλλαγμα τη μεταφορά χρημάτων στον εκδότη, καθώς και πρόσωπο που λαμβάνει κουπόνι από τον εκδότη χρηματοδοτούμενο από ποσό που καθορίζεται αυθαίρετα από τον εκδότη στο πλαίσιο εκστρατειών προώθησης και μάρκετινγκ που πραγματοποιεί ο εκδότης,

 

5. Κάτοχος - το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το κουπόνι κατά την αγορά των εμπορευμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση www.tennis-zone.ro,

 

6. Εμπορεύματα - ενδύματα, υποδήματα, αθλητικός εξοπλισμός, αξεσουάρ και υπηρεσίες που προσφέρονται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.tennis-zone.ro, ωστόσο τα κουπόνια και οι δωροκάρτες δεν θεωρούνται εμπορεύματα.

 

 

II. Γενικοί όροι

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τους γενικούς όρους για τη χρήση του κουπονιού από τον κάτοχο.

Οι κανονισμοί ισχύουν για τα αγαθά που αγοράζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί υπό τον τομέα www.tennis-zone.ro. Οι κανόνες για την επιστροφή των αγαθών που αγοράστηκαν στο προαναφερθέν κατάστημα καθορίζονται στο: Κανονισμούς του διαδικτυακού καταστήματος και τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Σε αντάλλαγμα της καταβολής χρηματικών ποσών που λαμβάνει από τον αγοραστή σε ποσό ίσο με την αρχική ονομαστική αξία του κουπονιού, ο εκδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει το κουπόνι στον αγοραστή και να το αποδεχθεί για εξαργύρωση στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.tennis-zone.ro. Η μεταφορά του κουπονιού στον αγοραστή μπορεί να γίνει μόνο με τις μεθόδους αποστολής που προσφέρει ο πωλητής. Ένα κουπόνι δεν μπορεί να δοθεί ως αντάλλαγμα για χρήματα σε άλλο κουπόνι. Το Κουπόνι δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά σε ποσό χαμηλότερο από την ονομαστική του αξία, πράγμα που σημαίνει ιδίως ότι δεν ισχύουν για το Κουπόνι προσφορές, εκπτώσεις, πωλήσεις ή άλλες μειώσεις τιμών. Το κουπόνι μπορεί να εκδοθεί έναντι των ακόλουθων πληρωμών που πραγματοποιεί ο πελάτης: μετρητά, κάρτα πληρωμής, πιστωτική κάρτα ή άλλη γρήγορη ηλεκτρονική πληρωμή.

Τα αγαθά που αγοράζονται με τη χρήση κουπονιού επιστρέφονται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες

Η επιστροφή χρημάτων για αγαθά που αγοράστηκαν με κουπόνι πραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο πελάτης το αργότερο εντός 14 ημερών από την επιστροφή.

Η αρχική ονομαστική αξία του κουπονιού που λαμβάνεται σε αντάλλαγμα με μετρητά μπορεί να είναι, κατ' επιλογή του αγοραστή (tutaj wartości dla każdego kraju)

Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.tennis-zone.ro.

Το κουπόνι δεν ανταλλάσσεται με μετρητά εν όλω ή εν μέρει και δεν επιστρέφεται στον εκδότη. Τα παραπάνω ισχύουν επίσης εάν το κουπόνι δεν εξαργυρωθεί εντός της περιόδου ισχύος.

Το κουπόνι δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να μπλοκαριστεί.

Καθώς τα κουπόνια είναι κάρτες κομιστή, η εξαργύρωση ενός κουπονιού θα αποτελεί επίσης έγκυρη συναλλαγή εάν ο κάτοχος περιέλθει στην κατοχή του κουπονιού με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Ο εκδότης δεν ευθύνεται για την απώλεια, τη φθορά ή την καταστροφή του κουπονιού μετά την αγορά του από τον αγοραστή ή για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του από τρίτους.
III. Όροι χρήσης του κουπονιού

1. Ο εκδότης δέχεται για υλοποίηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.tennis-zone.ro μόνο τα κουπόνια που έχουν προσκομιστεί για υλοποίηση εντός της ημερομηνίας λήξης τους.

2. Ο κάτοχος εξαργυρώνει το κουπόνι πληρώνοντας τα αγαθά με τα χρήματα που αντιστοιχούν στον κωδικό του κουπονιού. 

3. Μόνο ένα κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη διαδικασία πληρωμής.

4. Σε περίπτωση που η αξία των αγαθών που αγοράζονται είναι υψηλότερη από την τρέχουσα ονομαστική αξία του κουπονιού, ο κάτοχος καταβάλλει τη διαφορά της τιμής σε μετρητά, με κάρτα πληρωμής ή πιστωτική κάρτα.

5. Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Δεν είναι δυνατή η χρήση των κεφαλαίων που έχουν εκχωρηθεί στο κουπόνι περισσότερες από μία φορές.

6.  Ο εκδότης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εξαργύρωση του κουπονιού σε περίπτωση που:

α. της ημερομηνίας λήξης του κουπονιού,

β. το κουπόνι έχει υποστεί ζημιά σε βαθμό που να μην επιτρέπει την ορθή ανάγνωση και καταχώρηση στο σύστημα των δεδομένων που έχουν καταγραφεί στο κουπόνι

γ. είναι τεχνικά αδύνατη η επεξεργασία του κουπονιού (ιδίως όταν είναι αδύνατη η σύνδεση με το σύστημα πληροφορικής του εκδότη), με την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο γ. ο εκδότης επεξεργάζεται το κουπόνι αμέσως μετά την άρση της παρεμβολής που αναφέρεται στο εν λόγω σημείο,

 

IV. Τύπος κουπονιού, ενεργοποίηση και χρέωση

Τα κουπόνια περιορίζονται μόνο σε κάρτες κομιστή.

Το κουπόνι ενεργοποιείται όταν ο εκδότης εκδίδει το κουπόνι στον αγοραστή, αφού ο αγοραστής καταβάλει ορισμένα χρηματικά ποσά.

Το κουπόνι είναι έγκυρο και ενεργό για περίοδο 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του κουπονιού από τον εκδότη στον αγοραστή.

 

V. Διακανονισμός και παράπονα σχετικά με το κουπόνι

 

Κατά την έκδοση του κουπονιού, ο αγοραστής λαμβάνει ένα μη φορολογικό έγγραφο από τον εκδότη που επιβεβαιώνει την αγορά και την ονομαστική αξία του αγοραζόμενου κουπονιού.

Οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τη χρήση του κουπονιού στο κατάστημα του Εκδότη θα εξετάζονται από τον Εκδότη άμεσα, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος υποβάλλει εγγράφως το παράπονο.

Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tennis-zone. ....

Παράπονα σχετικά με τα αγορασθέντα αγαθά μπορούν να υποβληθούν με γενικούς όρους και προϋποθέσεις.VI. Τελικές διατάξεις.

Οι κανονισμοί ισχύουν από τις 28.07.2022 μέχρι νεωτέρας.

 

Πραγματοποιείτε μια παραγγελία εκ μέρους μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στην ΕΕ, οπότε οι τιμές της παραγγελίας σας εμφανίζονται στο κατάστημά μας χωρίς ΦΠΑ. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, θα λάβετε ένα τιμολόγιο με ΦΠΑ 0% μαζί με τα προϊόντα σας.