Δωρεάν αποστολή από 129 €
Δωρεάν αποστολή από 129 €
Επιστροφές σε 30 ημέρες
Επιστροφές σε 30 ημέρες
Πάνω από 17.000 προϊόντα
Πάνω από 17.000 προϊόντα

Όροι και προϋποθέσεις του καταστήματος

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ TENNIS-ZONE.GR Εφαρμόζεται

από 18.01.2023 r.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ:
1. ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ
3. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΠΏΛΗΣΗΣ
4. ΤΡΌΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
5. ΚΌΣΤΟΣ, ΤΡΌΠΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΞΈΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΏΝ
7. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΉΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
9. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
10. ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΙΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12. ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tennis-zone.gr ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο Καταναλωτής δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος περί δικαιωμάτων του καταναλωτή. Οι διατάξεις της συμφωνίας που είναι λιγότερο ευνοϊκές για τον καταναλωτή από τις διατάξεις του νόμου περί δικαιωμάτων του καταναλωτή είναι άκυρες και στη θέση τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί δικαιωμάτων του καταναλωτή. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν αποσκοπούν στον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων του καταναλωτή που απορρέουν από υποχρεωτικές νομικές διατάξεις, και τυχόν αμφιβολίες που μπορεί να έχετε θα πρέπει να εξηγούνται υπέρ του καταναλωτή. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων με τις ανωτέρω διατάξεις, υπερισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
1.1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα που διατίθεται στη διεύθυνση διαδικτύου www.tennis-zone.gr λειτουργεί από την εταιρεία STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa με έδρα τη Βαρσοβία (διεύθυνση καταστατικού και διεύθυνση παράδοσης: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών με τον αριθμό 0000545256 του εθνικού δικαστικού μητρώου- το δικαστήριο καταχώρισης στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία της εταιρείας: Περιφερειακό Δικαστήριο για την πρωτεύουσα της Βαρσοβίας στη Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων- VAT ID: 7010469498, REGON: 360859723, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] και αριθμός τηλεφώνου: +30 6975 550 550
1.2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις απευθύνονται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Κανονισμούς και απευθύνεται μόνο σε καταναλωτές ή επιχειρηματίες.
1.3. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών είναι ο Πωλητής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς, για χρονικό διάστημα και βάσει των λόγων και των αρχών που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιέχει, ειδικότερα, τους κανόνες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης της βάσης, των σκοπών και της περιόδου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και αναλυτικών εργαλείων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης αγορών, είναι εθελοντική. Ομοίως, η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον χρήστη της υπηρεσίας ή τον πελάτη είναι εθελοντική, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που επισημαίνονται στην πολιτική απορρήτου (σύναψη συμφωνίας και νόμιμες υποχρεώσεις του πωλητή).
1.4. Ορισμοί:
1.4.1. ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ - όλες οι αποσκευές τις οποίες ο ταξιδιώτης είναι σε θέση να παρουσιάσει στο τελωνείο κατά την είσοδό του στο έδαφος της χώρας, καθώς και οι αποσκευές τις οποίες θα παρουσιάσει αργότερα στο τελωνείο, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται απόδειξη ότι οι αποσκευές καταχωρήθηκαν ως συνοδευτικές αποσκευές κατά την επιβίβαση από την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά τους1
1.4.2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ - μία ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
1.4.3. ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - έντυπο που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε Λογαριασμό.
1.4.4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - Ηλεκτρονική υπηρεσία, διαδραστική φόρμα διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα που σας επιτρέπει να κάνετε μια παραγγελία, ιδίως προσθέτοντας Προϊόντα στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών και καθορίζοντας τους όρους της Σύμβασης Πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου παράδοσης και πληρωμής.
1.4.5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ - έγγραφο που εκδίδεται από τον Πωλητή, η επιβεβαίωση του οποίου από το Τελωνείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στον Ταξιδιώτη το δικαίωμα να λάβει επιστροφή ΦΠΑ1
1.4.6. ΠΕΛΑΤΗΣ - (1) φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το γενικά εφαρμοστέο δίκαιο, επίσης φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, (2) νομικό πρόσωπο, ή (3) οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα στην οποία ο νόμος προσδίδει δικαιοπρακτική ικανότητα, - ο οποίος έχει συνάψει ή προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Πώλησης με τον Πωλητή.
1.4.7. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Αστικός Κώδικας Νόμος της 23ης Απριλίου 1964 r. (Εφημερίδα των Νόμων 1964 αριθ. 16, θέση 93 με τροποποιήσεις).
1.4.8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - Ηλεκτρονική Υπηρεσία, η οποία χαρακτηρίζεται με ατομικό όνομα (login) και κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από τον Πελάτη, μια συλλογή πόρων στο σύστημα πληροφορικής του Παρόχου Υπηρεσιών, στην οποία συγκεντρώνονται τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη και πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες που έχει τοποθετήσει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
1.4.9. NEWSLETTER - Ηλεκτρονική Υπηρεσία, μια υπηρεσία ηλεκτρονικής διανομής που παρέχεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία επιτρέπει σε όλους τους πελάτες που τη χρησιμοποιούν να λαμβάνουν αυτόματα από τον Πάροχο Υπηρεσιών το επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο των επόμενων εκδόσεων του ενημερωτικού δελτίου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα, τα νέα και τις προσφορές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
1.4.10. ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ - φυσικό πρόσωπο που δεν έχει μόνιμη κατοικία στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.4.11. ΠΡΟΪΟΝ - κινητό αγαθό που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και αποτελεί αντικείμενο Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
1.4.12. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
1.4.13. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - το ηλεκτρονικό κατάστημα του Παρόχου Υπηρεσιών που διατίθεται στη διεύθυνση διαδικτύου: www.tennis-zone.gr
1.4.14. ΠΩΛΗΤΗΣ- ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa με έδρα τη Βαρσοβία (διεύθυνση καταστατικού και διεύθυνση παράδοσης: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών με τον αριθμό 0000545256 του εθνικού δικαστικού μητρώου- το δικαστήριο καταχώρισης στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία της εταιρείας: Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας της Βαρσοβίας στη Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου- NIP 70100469498- REGON: 360859723- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
1.4.15. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - συμφωνία για την πώληση του Προϊόντος που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
1.4.16. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά από τον Πάροχο Υπηρεσιών στον Πελάτη μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
1.4.17. ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - (1) φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το κοινό δίκαιο, επίσης φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα- (2) νομικό πρόσωπο- ή (3) οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα στην οποία ο νόμος προσδίδει δικαιοπρακτική ικανότητα- - που χρησιμοποιεί ή προτίθεται να χρησιμοποιήσει την Ηλεκτρονική Υπηρεσία.
1.4.18. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, Νόμος - Νόμος της 30ής Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών (ΦΕΚ. 2014 θέση 827 με περαιτέρω τροποποιήσεις).
1.4.19. ΝΟΜΟΣ ΦΠΑ - Νόμος της 11ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τον φόρο αγαθών και υπηρεσιών (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2004 αρ. 54 θέση 535 με περαιτέρω τροποποιήσεις).
1.4.20. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - δήλωση βούλησης του Πελάτη που γίνεται με τη χρήση του Εντύπου Παραγγελίας και αποσκοπεί άμεσα στη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης Προϊόντων με τον Πωλητή.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ
2.1. Οι ακόλουθες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Λογαριασμός, Έντυπο παραγγελίας και Ενημερωτικό δελτίο.
2.1.1. Λογαριασμός - η χρήση του Λογαριασμού είναι δυνατή μετά από συνολικά δύο διαδοχικά βήματα από τον Πελάτη - (1) συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής, (2) κλικ στο πεδίο "Συνέχεια". Στο Έντυπο Εγγραφής, είναι απαραίτητο ο Χρήστης της Υπηρεσίας να παράσχει τα ακόλουθα στοιχεία για τον Χρήστη της Υπηρεσίας: όνομα/επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση (οδός, αριθμός σπιτιού/διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και κωδικό πρόσβασης.
2.1.1.1. Η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αιτιολογήσει οποιαδήποτε αιτία, να διαγράψει τον Λογαριασμό (παραίτηση από τον Λογαριασμό), αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Πάροχο Υπηρεσιών, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] ή εγγράφως στη διεύθυνση του: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
2.1.2. Έντυπο παραγγελίας - η χρήση του εντύπου παραγγελίας αρχίζει όταν ο Πελάτης προσθέσει το πρώτο Προϊόν στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η τοποθέτηση της παραγγελίας πραγματοποιείται αφού ο Πελάτης ολοκληρώσει συνολικά δύο διαδοχικά βήματα - (1) μετά τη συμπλήρωση της Φόρμας Παραγγελίας και (2) κάνοντας κλικ στο πεδίο "Παραγγελία και πληρωμή" μετά τη συμπλήρωση της Φόρμας Παραγγελίας στη σελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος - μέχρι τότε, είναι δυνατή η τροποποίηση των δεδομένων που έχουν εισαχθεί ανεξάρτητα (για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εμφανιζόμενα μηνύματα και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος). Στη Φόρμα Παραγγελίας, είναι απαραίτητο ο Πελάτης να παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα που τον αφορούν: όνομα/επωνυμία της εταιρείας, διεύθυνση (οδός, αριθμός σπιτιού/διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και στοιχεία της Σύμβασης Πώλησης: Προϊόν/τα, ποσότητα του/των προϊόντος/ων, τόπος και τρόπος παράδοσης του/των προϊόντος/ων, τρόπος πληρωμής. Στην περίπτωση πελατών που δεν είναι καταναλωτές, είναι επίσης απαραίτητο να παρέχεται η επωνυμία της εταιρείας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου.
2.1.2.1. Η υπηρεσία Ηλεκτρονικό Έντυπο Παραγγελίας παρέχεται δωρεάν, έχει εφάπαξ χαρακτήρα και τερματίζεται με την τοποθέτηση της παραγγελίας μέσω αυτής ή όταν ο Πελάτης παύσει να τοποθετεί την παραγγελία μέσω αυτής εκ των προτέρων.
2.1.3. Ενημερωτικό Δελτίο - η χρήση του Ενημερωτικού Δελτίου πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθούν συνολικά τρία διαδοχικά βήματα από τον Πελάτη - (1) στην καρτέλα "Ενημερωτικό Δελτίο" που είναι ορατή στον Ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα αποστέλλονται οι επόμενες εκδόσεις του Ενημερωτικού Δελτίου, (2) κλικ στο πεδίο "Αποθήκευση", και στη συνέχεια (3) επιβεβαίωση της επιθυμίας σας να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στην παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Newsletter τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού - με τη δημιουργία του λογαριασμού, ο πελάτης γίνεται συνδρομητής του Newsletter.
2.1.3.1. Η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αιτιολογήσει οποιαδήποτε αιτία, να διαγραφεί από το Ενημερωτικό Δελτίο αποστέλλοντας κατάλληλο αίτημα στον Πάροχο Υπηρεσιών, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] ή εγγράφως στην ακόλουθη διεύθυνση: Al. Heroes September 12, 02-389 Βαρσοβία.
2.2. Τεχνικές απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για τη συνεργασία με το σύστημα πληροφορικής που χρησιμοποιεί ο Πάροχος Υπηρεσιών: (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής ή άλλη συσκευή πολυμέσων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο- (2) πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο- (3) πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο: Mozilla Firefox έκδοση 17.0 και άνω ή Internet Explorer έκδοση 10.0 και άνω, Opera έκδοση 12.0 και άνω, Google Chrome έκδοση 23.0. και άνω, Safari έκδοση 5.0 και άνω, Microsoft Edge έκδοση 25.10586.0.0 και άνω- (4) συνιστώμενη ελάχιστη ανάλυση οθόνης: (5) ενεργοποίηση της δυνατότητας αποθήκευσης cookies και JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
2.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τρόπο σύμφωνο με το νόμο και τους χρηστούς τρόπους, λαμβάνοντας υπόψη το σεβασμό των προσωπικών δικαιωμάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας του Παρόχου Υπηρεσιών και τρίτων. Ο Πελάτης υποχρεούται να εισάγει δεδομένα σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά. Ο Πελάτης απαγορεύεται να παρέχει παράνομο περιεχόμενο.
2.4. Η διαδικασία υποβολής καταγγελιών σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αναφέρεται στο σημείο 6 των Κανονισμών.

3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
3.1. Η σύναψη της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή πραγματοποιείται αφού ο Πελάτης υποβάλει την παραγγελία χρησιμοποιώντας τη φόρμα παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2 του Κανονισμού.
3.2. Η τιμή του Προϊόντος που εμφανίζεται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δίνεται σε πολωνικά ζλότυ και περιλαμβάνει τους φόρους. Ο Πελάτης ενημερώνεται για τη συνολική τιμή, μαζί με τους φόρους του Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της Παραγγελίας, καθώς και για τα έξοδα παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς, παράδοσης και ταχυδρομικών υπηρεσιών) και άλλα έξοδα, και όταν το ποσό αυτών των εξόδων δεν μπορεί να προσδιοριστεί - ο Πελάτης ενημερώνεται για την υποχρέωση καταβολής τους στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της Παραγγελίας, μεταξύ άλλων όταν ο Πελάτης εκφράζει την επιθυμία του να δεσμευτεί από τη Σύμβαση Πώλησης.
3.3. Η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης Πώλησης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τη χρήση του Εντύπου Παραγγελίας3
3.3.1. Η σύναψη της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή λαμβάνει χώρα αφού ο Πελάτης έχει τοποθετήσει μια παραγγελία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με την ενότητα 2.1.2 του Κανονισμού.
3.3.2. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Πωλητής επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή της και ταυτόχρονα αποδέχεται την παραγγελία προς υλοποίηση. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της Παραγγελίας και της αποδοχής της προς υλοποίηση γίνεται με την αποστολή στον Πελάτη κατάλληλου ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη που δόθηκε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τις δηλώσεις του Πωλητή σχετικά με την παραλαβή της Παραγγελίας και την αποδοχή της προς υλοποίηση και την επιβεβαίωση της σύναψης της Σύμβασης Πώλησης. Με τη λήψη από τον Πελάτη του ανωτέρω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνάπτεται Σύμβαση Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
3.4. Η κατοχύρωση, εξασφάλιση και διάθεση στον Πελάτη του περιεχομένου της συναφθείσας Σύμβασης Πώλησης γίνεται με (1) τη διάθεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων στον Ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και (2) την αποστολή στον Πελάτη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην παράγραφο 3.3.2. Όροι και προϋποθέσεις. Το περιεχόμενο της Σύμβασης Πώλησης είναι επιπλέον σταθερό και ασφαλές στο σύστημα πληροφορικής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του Πωλητή.

4. ΤΡΌΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
4.1. Ο Πωλητής θέτει στη διάθεση του Πελάτη τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής στο πλαίσιο της Σύμβασης Πώλησης:
4.1.1. Τραπεζικό έμβασμα,
4.1.2. Πληρωμή με κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα μέσω εξωτερικού συστήματος πληρωμών,
4.1.3. Μετρητά ή κάρτα κατά την προσωπική παραλαβή
4.1.4. Δωροκάρτα - οι λεπτομέρειες περιγράφονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των Δωροκαρτών: https://tennis-zone.gr/axesouar/alla/kartes-doron/
4.2. Όρος πληρωμής:
4.2.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει την πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή με δωροκάρτα, ηλεκτρονική πληρωμή ή πληρωμή με κάρτα, ο Πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή εντός 4 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης.
4.2.2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει την πληρωμή με αντικαταβολή ή με μετρητά κατά την προσωπική παραλαβή, ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει κατά την παράδοση ή την παραλαβή.
4.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν προβεί στην πληρωμή εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο σημείο. 4.2. των Όρων και Προϋποθέσεων, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Πώλησης. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής, ο Πωλητής αποστέλλει στον Πελάτη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 492 του Αστικού Κώδικα.

5. ΚΟΣΤΟΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
5.1. Η παράδοση του προϊόντος είναι διαθέσιμη στο έδαφος της Ελλάδα.
5.2. Η παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη είναι πληρωτέα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση Πώλησης. Το κόστος παράδοσης του Προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των τελών μεταφοράς, παράδοσης και ταχυδρομικών υπηρεσιών) αναφέρεται στον Πελάτη στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στην καρτέλα πληροφοριών σχετικά με το κόστος παράδοσης, καθώς και κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, μεταξύ άλλων όταν ο Πελάτης εκφράζει την επιθυμία του να δεσμευτεί από τη Σύμβαση Πώλησης.
5.3. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη τα ακόλουθα μέσα παράδοσης ή παραλαβής του Προϊόντος:
5.3.1. Ταχυδρομική παράδοση, με αντικαταβολή.
5.3.2. Courier, με αντικαταβολή.
5.4. Ο Πωλητής θα αναρτά πληροφορίες στον Ιστότοπο του Καταστήματος σχετικά με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που απαιτούνται για την Παράδοση και την επεξεργασία της παραγγελίας.
5.5. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει ως μορφή Παράδοσης ταχυδρομική θυρίδα, συμπεριλαμβανομένης μηχανής δεμάτων ή σημείου παραλαβής, η διεύθυνση Παράδοσης είναι η διεύθυνση του σημείου που έχει επιλέξει ο Πελάτης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.
5.5.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει την πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα, ηλεκτρονική πληρωμή ή πληρωμή με κάρτα - από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού διακανονισμού του Πωλητή.
5.5.2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο αντικαταβολής - από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης Πώλησης.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΞΈΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΏΝ
6.1. Το παρόν σημείο 6 των Όρων και Προϋποθέσεων καθορίζει τη διαδικασία χειρισμού των παραπόνων που είναι κοινή για όλα τα παράπονα που υποβάλλονται στον Πωλητή, ιδίως τα παράπονα σχετικά με τα Προϊόντα, τις Συμβάσεις Πώλησης, τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και άλλα παράπονα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Πωλητή ή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
6.2. Η βάση και η έκταση της ευθύνης καθορίζονται από τις γενικά ισχύουσες νομικές διατάξεις, ιδίως τον Αστικό Κώδικα, τον Νόμο περί δικαιωμάτων των καταναλωτών και τον Νόμο περί παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 18ης Ιουλίου 2002. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6.2.1. Οι λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την καταγγελία για το Προϊόν - κινητό αντικείμενο - που αγοράστηκε από τον Πελάτη βάσει της Σύμβασης Πώλησης που συνήφθη με τον Πωλητή μέχρι τις 31. Δεκεμβρίου 2022 καθορίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα στη διατύπωση που ισχύει μέχρι τις 31. Δεκεμβρίου 2022, ιδίως τα άρθρα 556-576 του Αστικού Κώδικα. Οι εν λόγω διατάξεις καθορίζουν ιδίως τη βάση και το πεδίο ευθύνης του Πωλητή έναντι του Πελάτη σε περίπτωση που το πωληθέν προϊόν παρουσιάζει φυσικό ή νομικό ελάττωμα (εγγύηση). Ο Πωλητής υποχρεούται να παρέχει στον Πελάτη ένα Προϊόν χωρίς ελαττώματα. Σύμφωνα με το άρθρο 558 § 1 του Αστικού Κώδικα, αποκλείεται η ευθύνη του Πωλητή από την εγγύηση για το προϊόν που αγοράστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση έναντι του Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής.
6.2.2. Οι λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την καταγγελία ενός Προϊόντος - κινητού αγαθού (συμπεριλαμβανομένου ενός κινητού αγαθού με ψηφιακά στοιχεία), εξαιρουμένου, ωστόσο, ενός κινητού αγαθού που χρησιμεύει μόνο ως φορέας ψηφιακού περιεχομένου - το οποίο αγοράστηκε από τον Πελάτη βάσει μιας Σύμβασης Πώλησης που συνήφθη με τον Πωλητή από την 1. Ιανουαρίου 2023 και μετά, καθορίζονται στις διατάξεις του Νόμου περί δικαιωμάτων του καταναλωτή στη διατύπωση που ισχύει από την 1. Ιανουαρίου 2023 και μετά, ιδίως στα άρθρα 43α - 43ζ του Νόμου περί δικαιωμάτων του καταναλωτή. Οι εν λόγω διατάξεις καθορίζουν, ιδίως, τη βάση και το εύρος της ευθύνης του Πωλητή έναντι του καταναλωτή εάν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση Πώλησης.
6.2.3. Οι λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την καταγγελία Προϊόντος - ψηφιακού περιεχομένου ή υπηρεσίας ή κινητού αγαθού που χρησιμεύει μόνο ως φορέας ψηφιακού περιεχομένου - που αγοράστηκε από τον Πελάτη βάσει Σύμβασης Πώλησης που συνήφθη με τον Πωλητή από την 1. Ιανουαρίου 2023 ή πριν από την ημερομηνία αυτή, εάν η παράδοση του εν λόγω Προϊόντος επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία αυτή, καθορίζονται στις διατάξεις του Νόμου περί δικαιωμάτων του καταναλωτή στη διατύπωση που ισχύει την 1. Ιανουαρίου 2023, ιδίως στα άρθρα 43h - 43q του Νόμου περί δικαιωμάτων του καταναλωτή. Οι διατάξεις αυτές καθορίζουν, ιδίως, τη βάση και το πεδίο ευθύνης του Πωλητή έναντι του καταναλωτή, εάν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση Πώλησης.
6.3. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από τον Πελάτη, για παράδειγμα:
6.3.1. εγγράφως στη διεύθυνση: al. Bohaterow Wrzesnia 12, 02-389 Varsovía, Polonía,
6.3.2. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]
6.4. Το προϊόν μπορεί να αποσταλεί ή να επιστραφεί στο πλαίσιο καταγγελίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ul. Graniczna 11, 05-090 Sekocin Nowy, Polonía
6.5. Συνιστάται να αναφέρετε στην περιγραφή της καταγγελίας: (1) πληροφορίες και περιστάσεις σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας, ιδίως τη φύση και την ημερομηνία της παρατυπίας ή της μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση, (2) το αίτημα για τον τρόπο συμμόρφωσης με τη σύμβαση ή τη δήλωση μείωσης της τιμής ή υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή άλλη απαίτηση και (3) τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος - αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη διεκπεραίωση της καταγγελίας. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση έχουν τη μορφή σύστασης μόνο και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των καταγγελιών που υποβάλλονται χωρίς τη συνιστώμενη περιγραφή της καταγγελίας.
6.6. Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τον καταγγέλλοντα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της καταγγελίας, ο καταγγέλλων υποχρεούται να ενημερώσει τον πωλητή.
6.7. Ο καταγγέλλων μπορεί να επισυνάψει αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. φωτογραφίες, έγγραφα ή προϊόν) σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας. Ο πωλητής μπορεί επίσης να ζητήσει από τον καταγγέλλοντα να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες ή να αποστείλει αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. φωτογραφίες), εάν αυτό διευκολύνει και επιταχύνει τη διερεύνηση της καταγγελίας από τον πωλητή.
6.8. Ο πωλητής απαντά στην καταγγελία αμέσως, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας.

7. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
7.1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα του Πελάτη να κάνει χρήση των εξωδικαστικών διαδικασιών διεκπεραίωσης καταγγελιών και επανόρθωσης και τους κανόνες πρόσβασης στις εν λόγω διαδικασίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών στη διεύθυνση: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Ο Πρόεδρος του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών διαθέτει επίσης ένα σημείο επικοινωνίας (Τηλέφωνο: 22 55 60 333, e-mail: [email protected] ή γραπτή επικοινωνία: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές σε θέματα που σχετίζονται με την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
7.3. Ο καταναλωτής έχει τα ακόλουθα παραδείγματα δυνατοτήτων να χρησιμοποιήσει εξωδικαστικά μέσα για την αντιμετώπιση παραπόνων και την επανόρθωση: (1) αίτηση για την επίλυση της διαφοράς στο μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο καταναλωτών (για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: http://www.spsk.wiih.org.pl/)- (2) αίτηση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς στον επαρχιακό επιθεωρητή της Επιθεώρησης Εμπορίου (περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του επιθεωρητή που είναι αρμόδιος για τον τόπο εγκατάστασης του πωλητή)- και (3) βοήθεια από περιφερειακό (δημοτικό) διαμεσολαβητή καταναλωτών ή κοινωνική οργάνωση της οποίας τα καταστατικά καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία των καταναλωτών (π.χ. Ομοσπονδία Καταναλωτών, Ένωση Πολωνών Καταναλωτών). Συμβουλές παρέχονται, μεταξύ άλλων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας προς τους καταναλωτές 801 440 220 (η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας λειτουργεί τις καθημερινές, από τις 8:00 έως τις 18:00, τέλος σύνδεσης ανάλογα με τον φορέα).
7.4. Σε επίπεδο ΕΕ διατίθεται πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr (πλατφόρμα ODR). Η πλατφόρμα ODR είναι ένας διαδραστικός και πολύγλωσσος δικτυακός τόπος με ενιαία υπηρεσία για καταναλωτές και επιχειρήσεις που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ίδια την πλατφόρμα ή τον δικτυακό τόπο του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
8.1. Ο καταναλωτής που έχει συνάψει σύμβαση εξ αποστάσεως μπορεί να υπαναχωρήσει από αυτήν εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του και χωρίς να επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε έξοδα, εκτός από τα έξοδα που ορίζονται στο σημείο 8.8 του Καν.Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η αποστολή δήλωσης πριν από τη λήξη της. Η δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση μπορεί να γίνει, για παράδειγμα:
8.1.1. εγγράφως στη διεύθυνση: al. Bohaterow Wrzesnia 12, 02-389 Varsovía, Polonía,
8.1.2. ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]
8.2. Η επιστροφή του προϊόντος - κινητής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της κινητής περιουσίας με ψηφιακά στοιχεία) στο πλαίσιο της υπαναχώρησης από τη σύμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση: ul. Graniczna 11, 05-090 Sekocin Nowy, Polonía.
8.3. Υπόδειγμα εντύπου για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 του νόμου για τα δικαιώματα του καταναλωτή και είναι επίσης διαθέσιμο στο σημείο 12 των κανονισμών. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.
8.4. Η προθεσμία για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αρχίζει:
8.4.1. για σύμβαση, η εκτέλεση της οποίας συνεπάγεται ότι ο πωλητής εκδίδει το προϊόν, υποχρεούμενος να μεταβιβάσει την κυριότητά του - από τη στιγμή που το προϊόν παραλαμβάνεται από τον καταναλωτή ή από τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, εκτός του μεταφορέα, και στην περίπτωση σύμβασης που (1) καλύπτει πολλά προϊόντα που παραδίδονται χωριστά, σε παρτίδες ή σε μέρη - από τη στιγμή της παραλαβής του τελευταίου προϊόντος, παρτίδας ή μέρους ή (2) συνίσταται σε τακτική παράδοση προϊόντων για καθορισμένο χρονικό διάστημα - από τη στιγμή της παραλαβής του πρώτου προϊόντος,
8.4.2. για άλλες συμβάσεις - από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
8.5. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από σύμβαση εξ αποστάσεως, η σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί.
8.6. Προϊόντα - κινητά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των κινητών αγαθών με ψηφιακά στοιχεία:
8.6.1. Ο πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης του καταναλωτή περί υπαναχώρησης από τη σύμβαση, όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης του προϊόντος - κινητού πράγματος, συμπεριλαμβανομένων των κινητών πραγμάτων με ψηφιακά στοιχεία (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή του καταναλωτή για παράδοση διαφορετική από τη φθηνότερη συνήθη μέθοδο παράδοσης που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα). Ο πωλητής πραγματοποιεί την επιστροφή της πληρωμής χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής με τον καταναλωτή, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά σε διαφορετική μέθοδο επιστροφής που δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον ίδιο. Στην περίπτωση των Προϊόντων - κινητών αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων των κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) - εάν ο πωλητής δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει το Προϊόν από τον καταναλωτή, μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των πληρωμών που έλαβε από τον καταναλωτή έως ότου παραλάβει πίσω το Προϊόν ή ο καταναλωτής προσκομίσει απόδειξη της επιστροφής του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
8.6.2. Στην περίπτωση Προϊόντων - κινητών αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) - ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υπαναχώρησε από τη σύμβαση, το Προϊόν στον πωλητή ή να το παραδώσει σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον πωλητή να το παραλάβει, εκτός εάν ο πωλητής έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος το Προϊόν. Για την τήρηση της προθεσμίας, αρκεί η αποστολή του Προϊόντος πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.
8.6.3. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας του Προϊόντος - κινητού αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένου του κινητού αντικειμένου με ψηφιακά στοιχεία) - που προκύπτει από τη χρήση του κατά τρόπο που υπερβαίνει τα αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος.
8.7. Προϊόντα - ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες:
8.7.1. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση για την παροχή Προϊόντος - ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας - από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση, ο Πωλητής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο περιεχόμενο εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ή παράγονται από τον καταναλωτή κατά τη χρήση του Προϊόντος - ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας - που παρέχεται από τον Πωλητή, εκτός από περιεχόμενο που: (1) είναι χρήσιμο μόνο σε σχέση με το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία που αποτέλεσε αντικείμενο της σύμβασης- (2) αφορά αποκλειστικά τη δραστηριότητα του καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από τον Πωλητή- (3) έχει συνδυαστεί από τον επιχειρηματία με άλλα δεδομένα και δεν μπορεί να διαχωριστεί από αυτά ή μπορεί να διαχωριστεί μόνο με δυσανάλογη προσπάθεια- (4) έχει παραχθεί από τον καταναλωτή μαζί με άλλους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν ακόμη να το χρησιμοποιήσουν. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία (1) - (3) ανωτέρω, ο πωλητής, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, θέτει στη διάθεση του καταναλωτή κάθε περιεχόμενο, εκτός από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο παρασχέθηκε ή δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχει ο πωλητής. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο πωλητής μπορεί να εμποδίσει τον καταναλωτή από την περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, ιδίως εμποδίζοντας τον καταναλωτή να έχει πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία ή μπλοκάροντας τον λογαριασμό χρήστη, γεγονός που δεν θίγει τα δικαιώματα του καταναλωτή που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ανακτήσει το ψηφιακό περιεχόμενο από τον πωλητή δωρεάν, χωρίς κανένα εμπόδιο από τον πωλητή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κοινώς χρησιμοποιούμενο μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο.
8.7.2. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση για την παροχή Προϊόντος - ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας, ο καταναλωτής υποχρεούται να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτό το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία και να τα μοιράζεται με τρίτους.
8.8. Πιθανές δαπάνες που συνδέονται με την υπαναχώρηση του καταναλωτή από τη σύμβαση, τις οποίες ο καταναλωτής υποχρεούται να αναλάβει:
8.8.1. Στην περίπτωση των Προϊόντων - κινητών αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων των κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) - εάν ο καταναλωτής επιλέξει τρόπο παράδοσης του Προϊόντος διαφορετικό από τη φθηνότερη συνήθη μέθοδο παράδοσης που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή τυχόν πρόσθετα έξοδα που προέκυψαν.
8.8.2. Στην περίπτωση των Προϊόντων - κινητών αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων των κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) - ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής του Προϊόντος.
8.8.3. Στην περίπτωση Προϊόντος - υπηρεσίας, η εκτέλεση της οποίας - κατόπιν ρητής αίτησης του καταναλωτή - άρχισε πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο καταναλωτής που ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μετά από τέτοια αίτηση υποχρεούται να πληρώσει για τις υπηρεσίες που εκτελέστηκαν μέχρι την υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Το ποσό της πληρωμής υπολογίζεται αναλογικά με το εύρος της παρεχόμενης υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή ή την αμοιβή που συμφωνήθηκε στη σύμβαση. Εάν η τιμή ή η αμοιβή είναι υπερβολική, η βάση για τον υπολογισμό του ποσού αυτού είναι η αγοραία αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας.
8.9. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση εξ αποστάσεως δεν ισχύει για τους καταναλωτές σε σχέση με συμβάσεις:
8.9.1. (1) για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα, εάν ο Πωλητής έχει εκτελέσει πλήρως την υπηρεσία με τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή, ο οποίος ενημερώθηκε πριν από την εκτέλεση της υπηρεσίας ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας από τον Πωλητή και την αποδοχή αυτής της ενημέρωσης- (2) στις οποίες η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς στις οποίες ο Πωλητής δεν έχει κανέναν έλεγχο και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, (3) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι κινητό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένου κινητού αντικειμένου με ψηφιακά στοιχεία) - μη προκατασκευασμένο, που παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή που εξυπηρετεί την ικανοποίηση των εξατομικευμένων αναγκών του- (4) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι κινητό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένου κινητού αντικειμένου με ψηφιακά στοιχεία) - επιρρεπές σε ταχεία φθορά ή με σύντομη διάρκεια ζωής, (5) στις οποίες το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι κινητό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένου κινητού αντικειμένου με ψηφιακά στοιχεία) - που παραδίδεται σε σφραγισμένη συσκευασία, η οποία δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία ανοίχτηκε μετά την παράδοση- (6) στις οποίες το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι κινητά αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) - τα οποία, λόγω της φύσης τους, συνδέονται άρρηκτα με άλλα κινητά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία, μετά την παράδοση, (7) στις οποίες το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αλκοολούχα ποτά, η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, και τα οποία μπορούν να παραδοθούν μόνο μετά από 30 ημέρες και των οποίων η αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς επί των οποίων ο πωλητής δεν έχει κανέναν έλεγχο, (8) στις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ρητά από τον πωλητή να τον επισκεφθεί με σκοπό τη διενέργεια επείγουσας επισκευής ή συντήρησης- εάν ο πωλητής παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες διαφορετικές από αυτές που ζήτησε ο καταναλωτής ή παραδίδει κινητά αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) εκτός από ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την επισκευή ή τη συντήρηση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε σχέση με τις πρόσθετες υπηρεσίες ή τα προϊόντα, (9) στις οποίες το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ηχητικές ή οπτικές εγγραφές ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί μετά την παράδοση- (10) για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής- (11) που συνάπτονται μέσω δημόσιου πλειστηριασμού- (12) για την παροχή υπηρεσιών στέγασης εκτός από κατοικία, μεταφοράς αγαθών, ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης, υπηρεσιών αναψυχής, ψυχαγωγίας, αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, εάν η σύμβαση προσδιορίζει την ημέρα ή την περίοδο της υπηρεσίας, (13) για την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν παραδίδεται σε υλικό μέσο για το οποίο ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα, εάν ο πωλητής έχει αρχίσει την εκτέλεση με τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή, ο οποίος ενημερώθηκε πριν από την εκτέλεση της υπηρεσίας ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας από τον πωλητή και την αποδοχή αυτής της ενημέρωσης, και ο πωλητής έχει παράσχει στον καταναλωτή την επιβεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2 ή στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του νόμου περί δικαιωμάτων του καταναλωτή, (14) για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει ζητήσει ρητά από τον πωλητή να τον επισκεφθεί με σκοπό την εκτέλεση επισκευών και η υπηρεσία έχει ήδη εκτελεστεί πλήρως με τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή.
8.10. Οι διατάξεις του παρόντος σημείου 8 των Κανονισμών σχετικά με τον καταναλωτή εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και για συμβάσεις που συνάπτονται από την ημερομηνία αυτή και μετά και στον πάροχο υπηρεσιών ή στον πελάτη που είναι φυσικό πρόσωπο και συνάπτει σύμβαση που σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εφόσον από το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής προκύπτει ότι δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για το πρόσωπο αυτό, ο οποίος προκύπτει ιδίως από το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκεί, η οποία καθίσταται διαθέσιμη βάσει του νόμου περί κεντρικού μητρώου και πληροφοριών για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

9. ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΕΣ
9.1. Το παρόν τμήμα των Κανονισμών και οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτό ισχύουν μόνο για τους Χρήστες Υπηρεσιών και τους Πελάτες που δεν είναι καταναλωτές.
9.2. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Πώλησης που έχει συνάψει με τον Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψής της. Η υπαναχώρηση από τη Σύμβαση Πώλησης σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να αιτιολογηθεί και δεν γεννά καμία αξίωση κατά του Πωλητή εκ μέρους του Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής.
9.3. Στην περίπτωση Πελατών που δεν είναι καταναλωτές, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να περιορίσει τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για προκαταβολή εν όλω ή εν μέρει, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο Πελάτης και το γεγονός της σύναψης της Σύμβασης Πώλησης.
9.4. Από τη στιγμή της μεταβίβασης του προϊόντος στον μεταφορέα, ο Πωλητής μεταβιβάζει στον Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής τα οφέλη και τα βάρη που σχετίζονται με το προϊόν και τον κίνδυνο τυχαίας απώλειας ή ζημίας του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ελάττωμα ή ζημία του Προϊόντος που προκύπτει από την αποδοχή του προς μεταφορά μέχρι την παράδοσή του στον Πελάτη και για την καθυστέρηση της μεταφοράς της αποστολής.
9.5. Εάν το Προϊόν αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω του μεταφορέα, ο Πελάτης που δεν είναι καταναλωτής υποχρεούται να εξετάσει την αποστολή εγκαίρως και με τον τρόπο που είναι αποδεκτός για τέτοιες αποστολές. Εάν διαπιστώσει ότι το Προϊόν έχει ελαττώματα ή ζημιές κατά τη μεταφορά, υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαπιστώσει την ευθύνη του μεταφορέα.
9.6. Σύμφωνα με το άρθρο 558 § 1 του Αστικού Κώδικα, αποκλείεται η ευθύνη του Πωλητή στο πλαίσιο της εγγύησης για το Προϊόν έναντι του Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής.
9.7. Αποκλείεται η ευθύνη του Πωλητή στο πλαίσιο της εγγύησης για το προϊόν ή για τη μη συμμόρφωση του προϊόντος με τη Σύμβαση Πώλησης.
9.8. Ο πωλητής θα απαντήσει στην καταγγελία εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της.
9.9. Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ του Πωλητή/Παρόχου Υπηρεσιών και του Πελάτη/Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής υπάγεται στο αρμόδιο δικαστήριο της έδρας του Πωλητή/Παρόχου Υπηρεσιών.

10. ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΙΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
10.1. Ο Πωλητής επιτρέπει στους Πελάτες του να εκδίδουν και να έχουν πρόσβαση σε γνώμες σχετικά με τα Προϊόντα και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα των Όρων και Προϋποθέσεων.
10.2. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να εκφέρει γνώμη για ένα Προϊόν ή για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιώντας μια φόρμα ανατροφοδότησης. Η φόρμα αυτή μπορεί να διατίθεται απευθείας στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (μεταξύ άλλων μέσω ενός εξωτερικού widget) ή μπορεί να διατίθεται μέσω ενός μεμονωμένου συνδέσμου που λαμβάνει ο Πελάτης μετά την αγορά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Πελάτης. Κατά την προσθήκη μιας γνώμης, ο Πελάτης μπορεί επίσης να προσθέσει μια γραφική αξιολόγηση ή μια εικόνα του Προϊόντος - εάν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στη φόρμα γνώμης.
10.3. Γνώμη για ένα προϊόν μπορεί να εκδοθεί μόνο για τα προϊόντα που έχουν πράγματι αγοραστεί από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Πωλητή και από τον Πελάτη που αγόρασε το προϊόν που εξετάζεται. Απαγορεύεται η σύναψη πλασματικών ή εικονικών Συμφωνιών Πώλησης προκειμένου να εκδοθεί γνωμοδότηση για ένα Προϊόν. Γνώμη για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να εκδοθεί από πρόσωπο που είναι Πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
10.4. Η προσθήκη γνώμης από Πελάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για παράνομες δραστηριότητες, ιδίως για δραστηριότητες που συνιστούν πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού ή δραστηριότητες που παραβιάζουν προσωπικά δικαιώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα του Πωλητή ή τρίτων. Κατά την προσθήκη γνώμης, ο Πελάτης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τα χρηστά ήθη.
10.5. Οι γνώμες μπορούν να διατίθενται απευθείας στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (π.χ. δίπλα σε ένα συγκεκριμένο Προϊόν) ή σε μια εξωτερική υπηρεσία συλλογής γνώμης με την οποία συνεργάζεται ο Πωλητής και με την οποία συνδέεται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (μεταξύ άλλων μέσω ενός εξωτερικού widget που τοποθετείται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος).
10.6. Ο Πωλητής διασφαλίζει ότι οι δημοσιευμένες κριτικές για τα Προϊόντα προέρχονται από τους Πελάτες του που έχουν αγοράσει το εν λόγω Προϊόν. Για τον σκοπό αυτό, ο Πωλητής λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για να επαληθεύσει ότι οι κριτικές προέρχονται από τους Πελάτες του.
10.6.1. Η δημοσίευση γνώμης που εκδίδεται με τη χρήση φόρμας που διατίθεται απευθείας στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος απαιτεί προηγούμενη επαλήθευση από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Η επαλήθευση συνίσταται στον έλεγχο της συμμόρφωσης της γνώμης με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ιδίως στον έλεγχο του κατά πόσον το πρόσωπο που διατυπώνει τη γνώμη είναι πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος - στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής ελέγχει εάν το εν λόγω πρόσωπο πραγματοποίησε αγορά στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, και στην περίπτωση γνώμης για ένα Προϊόν, ο Πωλητής ελέγχει επιπλέον εάν το εν λόγω πρόσωπο αγόρασε το Προϊόν που αξιολογήθηκε. Η επαλήθευση πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
10.6.2. Ο Πωλητής αποστέλλει στους Πελάτες του (μεταξύ άλλων και μέσω εξωτερικής υπηρεσίας ανατροφοδότησης με την οποία συνεργάζεται) έναν ατομικό σύνδεσμο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσε ο Πελάτης κατά την αγορά - με τον τρόπο αυτό, η πρόσβαση στη φόρμα ανατροφοδότησης παρέχεται μόνο στον Πελάτη που αγόρασε το Προϊόν από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
10.6.3. Σε περίπτωση αμφιβολιών του Πωλητή ή ενστάσεων που απευθύνονται στον Πωλητή από άλλους Πελάτες ή τρίτους σχετικά με το αν μια συγκεκριμένη γνώμη προέρχεται από έναν Πελάτη ή αν ένας συγκεκριμένος Πελάτης έχει αγοράσει ένα συγκεκριμένο Προϊόν, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον συντάκτη της γνώμης προκειμένου να διευκρινίσει και να επιβεβαιώσει ότι είναι πράγματι Πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή ότι έχει αγοράσει το Προϊόν που αξιολογήθηκε.
10.7. Οποιαδήποτε σχόλια, προσφυγές κατά της επαλήθευσης μιας γνώμης ή ενστάσεις σχετικά με το αν μια συγκεκριμένη γνώμη προέρχεται από έναν Πελάτη ή αν ένας συγκεκριμένος Πελάτης έχει αγοράσει ένα συγκεκριμένο Προϊόν μπορούν να γίνουν με τρόπο ανάλογο με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων που αναφέρεται στην ενότητα 6 των Όρων και Προϋποθέσεων.
10.8. Ο Πωλητής δεν θα αναρτά ή δεν θα προκαλεί την ανάρτηση από άλλο πρόσωπο αναληθών απόψεων ή συστάσεων Πελατών και δεν θα διαστρεβλώνει τις απόψεις ή τις συστάσεις των Πελατών προκειμένου να προωθήσει τα Προϊόντα του. Ο Πωλητής παρέχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές κριτικές. Ο Πωλητής δεν παρέχει κριτικές που χορηγούνται από χορηγούς.

11. ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
11.1. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συνάπτονται στην πολωνική γλώσσα.
11.2. Τροποποίηση των κανονισμών:
11.2.1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στους Κανονισμούς για σημαντικούς λόγους, δηλαδή: αλλαγές στη νομοθεσία- αλλαγές στις μεθόδους πληρωμής και παράδοσης - στο βαθμό που οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
11.2.2. Σε περίπτωση σύναψης βάσει των παρόντων Κανονισμών συμβάσεων συνεχούς χαρακτήρα (π.χ. παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας - Λογαριασμού) οι τροποποιημένοι κανονισμοί δεσμεύουν τον Πελάτη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος. 384 και 384[1] του Αστικού Κώδικα έχουν διατηρηθεί, δηλαδή ο Πελάτης έχει ενημερωθεί κατάλληλα για τις αλλαγές και δεν έχει καταγγείλει τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Σε περίπτωση που η τροποποίηση των κανονισμών έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή τυχόν νέων τελών ή την αύξηση των τελών ο σημερινός Πελάτης που είναι καταναλωτής, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
11.2.3. Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων άλλης φύσης από τις συνεχείς συμβάσεις (π.χ. Σύμβαση Πώλησης) σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι αλλαγές στους Κανονισμούς δεν θα επηρεάσουν σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των αγορασθέντων Χρηστών Υπηρεσιών/Πελατών που είναι καταναλωτές πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων των Κανονισμών, ιδίως οι αλλαγές στους Κανονισμούς δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη δοθεί ή δίνονται και τις συμβάσεις πώλησης που έχουν συναφθεί, υλοποιηθεί ή εκτελεσθεί.
11.3. Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Κανονισμούς, ισχύουν οι γενικά ισχύουσες διατάξεις του πολωνικού δικαίου, ιδίως: ο Αστικός Κώδικας- ο Νόμος περί Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της 18ης Ιουλίου 2002. (Επίσημη Εφημερίδα του 2002 αριθ. 144, θέση 1204 με περαιτέρω τροποποιήσεις)- για τις συμφωνίες πώλησης που έχουν συναφθεί έως τις 24 Δεκεμβρίου 2014 με καταναλωτές πελάτες - οι διατάξεις του νόμου περί προστασίας ορισμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών και περί ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από επικίνδυνο προϊόν της 2ας Μαρτίου 2000. (ΦΕΚ. 2000 αρ. 22, θέση 271 με περαιτέρω τροποποιήσεις) και του Νόμου περί Ειδικών Όρων Καταναλωτικών Πωλήσεων και Τροποποίησης του Αστικού Κώδικα της 27ης Ιουλίου 2002. (Επίσημη Εφημερίδα του 2002 αριθ. 141, θέση 1176 με περαιτέρω τροποποιήσεις)- για τις συμφωνίες πώλησης που συνάπτονται από τις 25 Δεκεμβρίου 2014 με πελάτες καταναλωτές - διατάξεις του νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών της 30ής Μαΐου 2014. (Επίσημη Εφημερίδα του 2014 ρ. θέση 827 με περαιτέρω τροποποιήσεις)- και άλλες σχετικές διατάξεις του γενικώς ισχύοντος δικαίου.

12. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΎΠΟΥ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
12.1. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (έντυπο επιστροφής) - Λήψη
12.2. Υπόδειγμα εντύπου καταγγελίας - Λήψη

Όροι και προϋποθέσεις του καταστήματος ισχύει έως 17 Ιανουαρίου 2023 - Λήψη

Πραγματοποιείτε μια παραγγελία εκ μέρους μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στην ΕΕ, οπότε οι τιμές της παραγγελίας σας εμφανίζονται στο κατάστημά μας χωρίς ΦΠΑ. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, θα λάβετε ένα τιμολόγιο με ΦΠΑ 0% μαζί με τα προϊόντα σας.